Γ. Κονδύλη και Όθωνος 1, Τ.Κ. 151 22, Μαρούσι
210 61 24 000